NASTĄPIŁ PRZEWRÓT

Na początku XX wieku nastąpił więc przewrót: pa­radygmat newtonowski okazał się niedokładny. Trzy newtonowskie prawa ruchu nie mogły już całkowicie sprostać obserwowanym faktom. Tak na przykład prawo, które orzeka, że siłę działającą na ciało otrzy­mujemy mnożąc masę ciała przez jego przyspieszenie, nie może mieć charakteru ostatecznego, jeśli masa ciała zmienia się z jego ruchem; nie sposób wówczas wiedzieć, jaką wartość masy wstawić do wzoru New­tona. Prawo ciążenia Newtona dotyczy mas i odległo­ści między ciałami, a w teorii Einsteina obie te wiel­kości zależą od doboru obserwatora. Zatem, która ma­sa i która odległość? Po przedstawieniu w 1905 roku swej szczególnej teorii względności Einstein przystą­pił do pracy nad sformułowaniem teorii ogólnej, go­dzącej względność z grawitacją.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)