NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE

Za­miast tego zastosował do niewidzialnego promienio­wania przyjąwszy, iż jest ono niebywale przenikli­we — metody, jakich używał wobec światła Posłużył się płytkami fotograficznymi, osiągając powszechnie dzisiaj znane wyniki. Kiedy lord Kelvin, największy wówczas w swiecie autorytet w dziedzinie, w której pracował Roentgen, posłyszał po raz pierwszy o pro­mieniach X, napiętnował to jako starannie opracowa­ną mistyfikację.Za sprawą promieni X dokonało się gwałtowne przejście z jednego paradygmatu do drugiego, w któ­rym miały się znaleźć elektrony J. J. Thomsona, za­obserwowane przez Becąuerela emisje uranu, rad Mani Curie i pytanie Rutherforda: „Dlaczego rad promieniuje?” — wraz z badaniami atomowymi, któ­re z tego wynikły, oraz einsteinowskim E = mc2.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)