NIEZALEŻNIE OD ZACHOWAŃ

Zegara  niezależnego od grawitacyjnych zachowań ciał nie­bieskich musiałby sobie taki podróżny poszukać w świecie atomowym. Zegar atomowy został wynale­ziony. Atom cezu daje częstotliwości około 9 192 631 800 drgań na sekundę. Wszystkie te przyrządy, od zegara słonecznego do cezowego, służą mierzeniu czasu.Czas jest funkcją zachodzenia zdarzeń. Między dwo­ma niejednoczesnymi zdarzeniami jest pewien odstęp czasu, interwał. Czy chodzi o nastawienie budzika, kiedy ustala się z góry moment przerwania snu, czy o    datowanie wstecz jakiejś skamieliny — mierzenie czasu związane jest z układem odniesienia. Jest to ja­kieś „teraz”, „przedtem” i „potem”. W makrochrono- logii mamy czas historyczny, w którym znajduje od­bicie dowolność w obiorze zdarzenia wyznaczającego rachunek dat: Anno Domini — narodziny Chrystusa, Anno Mundi — stworzenie świata według kalenda­rza żydowskiego, Hegira — ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny, określająca kalendarz muzuł­mański itd.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)