NIEZBĘDNOŚĆ OCENIANIA

Ponadto bez większej przesady można powiedzieć, że immanentną cechą komputera jest  stałe diagnozowanie wiedzy lub umiejętności ucznia (program me będzie działał, jeśli reakcja ucznia nie nastąpi lub będzie wielokrotnie błędna).Wniosek ten ma szersze implikacje edukacyjne.Niezbędność oceniania ze względów psychologicznych, społecznych i   dydaktycznych nie budzi większych wątpliwości. Proces życiowy czło­wieka, polegający na nieomal bezustannej regulacji stosunków z otaczają­cym światem, wymaga stałej w nim orientacji. Właśnie koniecznosc orien­tacji wyznacza istotną rolę kontroli i ocenie.Z jednej strony, dalszy rozwój społeczny wymaga od szkolnictwa stwo­rzenia takiego systemu kształcenia, który zapewniłby właściwą selekcję, zgodną z wiedzą i zdolnościami uczniów, przyczyniając się do trafnego doboru kandydatów, mających pełnić odpowiedzialne funkcje zawodowe społeczne.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)