NOWA TECHNOLOGIA

Nie liczba zasad nauczania stanowiła jednak przedmiot podjętej refleksji, a spojrzenie przez pryzmat norm postępowania dydaktycznego na wykorzystanie komputera w procesie kształcenia. Nawet krótka anali­za wskazuje na zasadność posługiwania się komputerem przez nauczycie­la i to nie tylko przez fakt addytywnego uwzględnienia nowego środka w pracy szkoły, ale także poprzez ujawnienie zakresów przydatności tego urządzenia w sferze zewnętrznej i wewnętrznej możności działania oraz zgodnej z zasadami nauczania realizacji procesu nauczania-uczenia się. Nowa technologia” traktowana jest często przez środowisko pedago­giczne jako konieczne zło, dostarczające jeszcze jednego narzędzia, po­większającego arsenał środków, nie stanowiącego jednak alternatywy dla tradycyjnego systemu kształcenia. Tym samym, zdaniem wielu nauczycieli stosowanie komputera w edukacji jest raczej wymuszane, niż wynikające z pozytywnego wyboru.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)