OBECNE POSZUKIWANIA

Obecnie przeszukuie niebo wiele olbrzymich radio­teleskopów, a wielkie interferometry w stałych po­łożeniach selekcjonują sygnały, w miarę jak gwiazdy nad nami przesuwają się względem Ziemi. Dysponu­jąc takimi przedłużeniami zmysłów, radioastronomo­wie dotarli poza zasięg optyki astronomicznej — jak sądzą niektórzy — do najdalszych granic wszech­świata. Radioastronomia sporządziła nowe mapy nie­bios, współpracując (ku obopólnej korzyści) z astro­nomią optyczną zwróciła jej uwagę na obiekty przed­tem nie umiejscowione z dostateczną precyzją. Sto­pniowo zwiększając zasies radioastronomowie zbliżyli się do granicy, którą wielu uważa w ogóle za granicę zasięgu obserwacji wszechświata: 10 miliardów lat świetlnych.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)