OCZEKIWANIE NA WŁAŚCIWĄ CHWILĘ

W krystalografii zastosowanie promieni X, będące prostą konsekwencją odkrycia Roentgena, pozwoliło wnioskować o atomowej strukturze molekuł, dzięki czemu uzyskano potem wskazówkę, że cząsteczka DIsA (kwas dezoksyrybonukleinowy) w komórkach organizmów żywych ma kształt helisy, oraz nauczono się odczytywać rozmieszczenie atomów, w które wpi­sany jest kod przekazujący cechy dziedziczne z poko­lenia w pokolenie.Bywa czasem, że rewolucja naukowa, to jest stwo­rzenie nowego paradygmatu, odwleka się, ponieważ me ma jeszcze odpowiedniej bazy technologicznej.Tak na przykład sir 01iver Lodge był w sensie póź­niejszego paradygmatu radioastronomii takim czło­wiekiem, „który przyszedł zbyt wcześnie”.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)