ODMIENNA KATEGORYZACJA

Wg K. Kruszewskiego zasady dydaktyczne można uporządkować dwo­jako: metodą taksonomiczną, tj. od najogólniejszych reguł postępowania nauczyciela do szczegółowych wskazań praktycznych, a także klasyfiku­jąc je w ramach grup, dotyczących: materiału nauczania, motywacji, pra­cy ucznia, zharmonizowania systemów pedagogicznych, stosunków spo­łecznych w klasie, czynności nauczyciela i warunków zewnętrznych.Odmienną kategoryzację proponuje Wł. Szewczuk, który traktując za­sady jako wynik odkrywania praw uczenia się, proponuje sprowadzić do wspólnego mianownika te, które dotyczą nauczania-uczenia się i wycho­wania (rozumianego jako kształtowanie osobowości) i zwać je łącznie – zasadami wychowania. Ich lista zawiera zasady: motywacji, aktywności, praktyczności, bezpośredniości, receptywności, systemowości, trwałości, zespołowości oraz indywidualizacji.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)