ODMIENNA SYTUACJA

Po powrocie zastajemy sytuację najzupełniej odmienną: Ziemia jest o  48 004 lata starsza, niż kiedyśmy ją opuszczali. Nie­wielu — być może — znalazłoby się chętnych, by pod­dać się takiemu eksperymentowi, niemniej daje to jakieś wyobrażenie o tym, do czego jesteśmy biolo­gicznie zdolni. Możemy zatem zawędrować w ten spo­sób do punktów przestrzeni oddalonych o około 24 ty­siące lat świetlnych, czyli mniej więcej tyle, ile dzieli nas od środka naszej galaktyki — Drogi Mlecznej, ale nawet w przybliżeniu nie tak daleko, jak daleko jest do jakiejkolwiek innej galaktyki.Jeśli potrafimy znieść przez 40 lat przyspieszenie 2g, to moglibyśmy zawędrować aż do galaktyk odle­głych o ponad 600 milionów lat świetlnych i powró­cić następnie na Ziemię starsi o ponad 1200 milionów lat.”

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)