ODWIECZNA DYSKUSJA

Gdy chodzi o odwieczną dyskusję na temat wiedzy i religii, uczony, który powiada: „Jestem ateistą”, postępuje dogmatycznie i nienaukowo. Jako uczony powinien by wykazać, że Bóg nie istnieje. Jako uczony może tylko i winien jest stwierdzić: „Jestem agnosty­kiem”, w znaczeniu: „N i e wiem, nie potrafię do­wieść, że Bóg istnieje.” Tak samo jednak jak każdemu innemu, wolno uczonemu żywić rozmaite przekona­nia — jako przekonania. Poza dowodami empirycz­nymi, czyli zjawiskami, które zdolny jest obserwo­wać, oraz przekonaniami, to znaczy domysłami,, które nowe dane są w stanie odmienić, może on mieć jesz­cze wiarę, czyli przeświadczenie bezwarunkowe.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)