OKREŚLENIE STOPNIA PRZYDATNOŚCI

Dla określenia stopnia przydatności komputera w kształtowaniu we­wnętrznej możności działania, wydaje się zasadne podjęcie analizy jego użyteczności w aspekcie funkcji diagnostycznej i terapeutycznej, a także, korzystając z innego kryterium podziału, rozwojowej i samorozwojowej. Nie trzeba dodawać, że wymienione funkcje mieszczą się w zakresie zna­czeniowym tradycyjnie wyodrębnianych przez dydaktykę ogólną funkcji dydaktycznej i wychowawczej, stanowiąc ich pragmatyczne uszczegóło­wienie.Analiza przydatności komputera w zakresie diagnozy pedagogicznej wskazuje na występowanie w literaturze przedmiotu różnic znaczeniowych w zakresie pojęć: kontrola, ocena i stopień, uniemożliwiających rozumie­nie jednego z najistotniejszych składników pracy dydaktyczno-wychowaw­czej szkoły. Nie popełnimy zapewne błędu, definiując wspomniane termi­ny w sposób następujący.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)