OPERATYWNOŚĆ

  1. Z drugiej strony – poprzez nie zawsze uświadamianą prawidłowość, że infor­macja wzrokowa (docierająca z ekranu monitora) wymaga o 50% mniej czasu na jej przyswojenie i ok. 60% lepiej i dłużej jest zacho­wywana w pamięci niż informacja werbalna.Operatywności – dzięki możliwościom wykorzystania kom­putera w imitowaniu przez uczniów badania naukowego (np. w projek­tach indywidualnych lub zespołowych) oraz komunikacji, służącej za­czerpnięciu informacji na frapujący temat, analizie problemu i dyskusji, (wnioskowanie, dowodzenie, wyjaśnianie), przekazaniu rezultatów itdjPosługiwanie się przez nauczyciela komputerem w procesie kształce­nia wpływa w stopniu niewielkim na pełniejszą realizację zasady systema­tyczności.

.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)