OSIĄGNIĘCIA ASTRONAUTYKI

Składa się na nią również atmosfera, tak na pozór nieważka, a przecież dostatecznie gęsta, by ciepło hamowania trącego o nią pojazdu kosmicznego stanowiło niebezpieczeństwo przy powrocie na Ziemię. Powinno to być także przy­pomnieniem, że ludzkość żyje w kabinie kosmicznej — na Ziemi, która wraz ze swą „otoczką” atmosferyczną wędruje po orbicie wokół Słońca. Osiągnięcia astronautyki i kosmoinżynierii zredu­kowały zapewne wymiary świata, ale są też tak wy­mownym świadectwem wiedzy naukowej, technicz­nych sprawności i ludzkiego hartu ducha, że wątpić należy, czy mieszkaniec Ziemi przyjmie z pokorą kosmologiczny wniosek, iż podobnie jak jego planeta, on sam także niewiele znaczy w układzie wszech­świata.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)