PAKIET OPROGRAMOWANIA

Zdaniem T. Kaye z Instytutu Technologii Kształcenia Uniwersytetu Otwartego Wielkiej Brytanii, pakiet oprogramowania komputerowego Co- Leam będzie zawierał kilkanaście programów dla asynchronicznej komu­nikacji w czasie realnym (na bieżąco) przez tekst, grafikę, mowę, jak rów­nież programy ułatwiające przygotowanie, udział i dokonywanie uwag w multimedialnych (wykorzystujących dźwięk, obraz, grafikę, sekwencje wideo oraz tekst) materiałach kursów. Programy Co-leam będą działały w środowisku Windows,a próby praktycznego ich zastosowania przepro­wadzone zostaną w 13 wytypowanych ośrodkach Hiszpanii, Portugalii, Francji i Szkocji. Projekt wspomaga koncepcję tzw. „trzeciej generacji uczenia się na odległość”, zgodnie z którą komunikacja pomiędzy oraz wśród studentów i nauczycieli jest traktowana jako kluczowy element pro­gramu nauczania.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)