PARADYGMAT

Kuhn definiuje paradygmaty jako cieszące się po­wszechnym uznaniem osiągnięcia nauki, które w da­nym okresie dostarczają społeczności czynnych nau­kowców modelowej problematyki i rozwiązań. Para­dygmat określa przeto ramy, w których działa „nauka instytucjonalna”. Normuje odgadywanie ustalając wzorce, jak na przykład sieć kwadratów w krzyżów­ce lub kształt pudełka z łamigłówką, ważne przy tym, iż daje to zarazem zupełną pewność, że zagadka jest rozwiązalna niezależnie od stopnia komplikacji i ro­dzaju brakujących wskazówek. Pozostaje też w ten sposób dostatecznie wielkie pole dla pomysłowości rozwiązujących i dla wynajdywania nowych pomy­słów rozwiązań.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)