PEDAGOGICZNE UJĘCIE PODMIOTOWOŚCI

Konotacyjny zakres nazwy „podmiotowość jest tym samym dość nieostry i szeroki.”Pedagogiczne ujęcia podmiotowości zdają się zmierzać w dwu kierun­kach. W myśl pierwszej koncepcji – jest ona wartością immanentną i jako taka nie wymaga dalszego uzasadniania. Efektem przyjęcia tej drogi rozu­mowania jest konstatacja faktu, że tradycyjna szkoła uprzedmiatawia ucznia i wysuwanie radykalnych postulatów jej przeobrażenia lub wręcz deskola- ryzacji. Z drugiej strony – interpretacja podmiotowości, jako podstawowego warunku uczenia się, prowadzi do odmiennych stanowisk, które określić by można mianem deterministycznego, sprawczego i empiryczno-racjo- nalnego. Stopień akceptacji poziomu środowiskowego bądź osobniczego warunkowania uczenia się wyznacza granice obu pierwszych orientacji.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)