PERSONALISTYCZNE UJĘCIE

Personalistyczne ujęcie wychowania, zmierzającego do harmonijnego rozwoju wrodzonych właściwości fizycznych, intelektualnych i moralnych osoby, będącej podmiotem procesu, pozwala usytuować komputer w sys­temie dydaktycznym, jako narzędzie (środek) aktywności ucznia w zakre­sie uzyskiwania informacji, jej przetwarzania oraz komunikacji. Pomoc­nicza rola wychowawcy polega przy tym na udostępnianiu, czy może raczej stwarzaniu możliwości poznania i przeżywania przez autonomiczny pod­miot wartości (w tym wiedzy), stanowiących dorobek społeczny i kultu­rowy Co istotne, jednym ze środków przydatnych w tworzeniu warun­ków rozwoju, doskonalenia osoby wychowanka, dokonującej się w efekcie samodzielnie podejmowanych wysiłków, okazuje się być również komputer. Dodajmy, że komputer wpływa także na zwiększenie trafności dia­gnozy pedagogicznej, psychologicznej i medycznej.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)