PEWNE UZUPEŁNIENIE

Pewnym uzupełnieniem powyższego prawa uczenia się jest psychologiczna zasada aktywności, mówiąca, że: „kształtowanie osobowości wychowanka, opanowywanie przez niego wiedzy o świecie i sposobów postępowania staje się tym sku­teczniejsze im większa jest jego własna aktywność w tym opanowywa­niu, im różnorodniejsze są jej formy, w im większym stopniu treść tej aktywności wiąże się każdorazowo z zasadniczym celem działania.”53 sfor­mułowane w ten sposób prawo dotyczy w zamyśle Wł. Szewczuka – za­pewne samego procesu nauczania-uczenia się, jednakże odnieść je można również do etapu proces ten poprzedzającego, a wymagającego od nau­czyciela podjęcia decyzji co do wartości akceptowalnych przez uczniów i wiążących się z tematem zajęć lekcyjnych.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)