PIERWOWZÓR INTERNETU

Stanowisko takie spotyka się z reakcją tych, któ­rzy jak L. Wagner uważają, że wprowadzenie „nowej technologu” w ob­ręb, a nie pozostawienie poza nawiasem systemu oświatowego, wymaga intelektualnych i koncepcyjnych ram pedagogicznych i jest dla tej dyscy­pliny wyzwaniem czasu.Kwestia wprowadzenia „nowej technologii” w obręb edukacji przy re­spektowaniu humanistycznej refleksji pedagogicznej, a zwłaszcza – wy­korzystania sieci teleinformatycznych w procesie kształcenia, wymaga kilku słów wyjaśnienia, ujawniających granice pedagogicznej przydatności kom­putera z Internetem włącznie. Przypomnijmy, że pierwowzór Internetu, tzw. sieć Arpanet została opracowana i uruchomiona dla celów wojsko­wych^ a jej cechą szczególną jest niewykrywalność dróg i anonimowość nadawcy.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)