POJĘCIA OKREŚLAJĄCE UCZENI SIĘ

Pojęcia „distance learning” i „distance teaching określają uczenie się i nauczanie na odległość z wykorzystaniem szeregu form or­ganizacyjnych, tj. kształcenia korespondencyjnego, tele- i wideokonfe- rencji, kształcenia za pomocą sieci teleinformatycznych, radia, telewizji. Pojęcie „distance learning” definiuje proces uczenia się na odle­głość, pojęcie „distance teaching”- nauczania. Oba terminy są komplementarne i dlatego obejmuje się je często wspólnym mianem -„distance education”. W literaturze przedmiotu spotkać także można określenie „teleteaching”, którym obejmuje się nauczanie na odległość z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych (satelitarnych, zintegrowanych łączy ISDN – Integrated Services Digital Network,’5 te­lewizji satelitarnej).

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)