POJĘCIE ŚRODKA

Mówi się wówczas o środkach należących do uczącego się, nauczyciela, środowiska dydaktycznego oraz urządzenia technicznego.Klasyfikacja środków dydaktycznych, zgodna z kryterium ich przynależ­ności me wydaje się przydatna dla potrzeb niniejszej analizy, poza tym, że wskazuje na trudności w określeniu granicy znaczeniowej pomiędzy pojęciem środka, materiału i urządzenia.   Definicja, określenie zakresu nazwy i rozstrzygnięcie kwestii czy „środki dydaktyczne” obejmują wyłącznie materiał, czy jedynie urządzenie, czy oba elementy łącznie okazuje się znaczące w kontekście analizy przydat­ności komputera w procesie kształcenia.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)