POPRAWA STANU DIAGNOZY

Tym samym, możliwość poprawy stanu diagnozy pedagogicznej przez komputer wydaje się nad wyraz kusząca dydaktycznie. Dodajmy, ze su­biektywizm jest własnością ocen wydawanych przez nauczyciela, a z punk­tu widzenia nauczania istotne jest, aby ocenę szkolną maksymalnie zobie – tywizować. Krok w tym kierunku pozwala uczynić komputer. Zwróćmy przy tym uwagę na tzw. „casus sprawiedliwego skutku . Otóż dziecko,przyglądające się koledze popełniającemu błędy w trakcie gry komputero­wej, stwierdza: „nie umiesz, daj, pokażę ci jak to trzeba zrobić”. Interesu­jące wydaje się przy tym nie to, że kolega usiłuje pomóc współgraczowi lecz to, że uznaje diagnozę maszyny (przerwanie gry, niemożność przej­ścia do kolejnego jej etapu) za trafną i sprawiedliwą.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)