PORZĄDEK Z CHAOSU

Współczesne dyskusje wokół kosmologii i struktury materii nie są bez związku z koncepcjami Anaksago­rasa, toteż warto się z tymi ostatnimi zapoznać bli­żej. Anaksagoras uważał, iż powinien zdać sprawę nie tylko w ogóle ze zmienności i zarazem z wiecznego ! trwania materii, lecz również i w szczególności z wy­łaniania się nieskończonej rozmaitości rzeczy z każdej rzeczy dowolnej, na przykład z płonącej kłody. Anaksagoras rozumował, że aby w rzeczy skończonej istnieć mogła nieskończona rozmaitość trwałych całostek, trzeba koniecznie, by całostki te były nieskoń­czenie małych rozmiarów, ponieważ nieskończoną liczbę całostek w skończonej objętości .

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)