POSTULAT OBIEKTYWNOŚCI

Postulat obiektywności wymaga poznania rzetelnego etycznie, wnikliwego i nieskażonego subiektywnymi nastawieniami badacza, rodzącymi się zwykle z jego intclek- tualno-emocjonalnych oczekiwań. Postulat adekwatności jest zadaniem ujmowania rzeczywistości wychowawczej bez zniekształceń powodowanych przez subiekt oraz błę­dów metodologicznych, popełnianych w trakcie uzyskiwania danych i ich opisu. Drogą prowadzącą do spełnienia powyższego wymagania jest rygorystyczne przestrzeganie postu­latów metodologicznych, zwłaszcza: doboru metod zgodnych z cechami przedmiotu badań, komplementarnego użycia metod, tj. stosowania wzajem się dopełniających me­tod i narzędzi, dokumentacji zaobserwowanych faktów oraz jednoznacznego formułowa­nia przyjętych założeń ontologiczno-metodologicznych. Natomiast postulat wyczerpy- walności jest żądaniem funkcjonalnej, wybiórczej, a nie maksymalistycznej rejestracji elementów poznawanej rzeczywistości.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)