POWĄTPIEWANIA O PRZYCZYNOWOŚCI

Inteli­gencja ta nie znałaby niepewności; dla jej wzroku i przyszłość, i przeszłość byłyby równie obecne jak teraźniejszość. Doskonałość, jaką umysł ludzki potra­fił nadać astronomii, dostarcza nikłego wyobrażenia takiej inteligencji. Odkrycia z zakresu mechaniki ,geometrii w połączeniu z odkryciem grawitacji po­wszechnej sprawiły, że obecnie w zasięgu umysłu jest możność ujęcia w jednym wszechogarniającym wzorze przeszłego i przyszłego stanu systemu świata.” Oto więc — mówiąc słowami sir Fryderyka Gowlanda Hopkinsa, pioniera nauki o witaminach — przy­kład radosnej pewności siebie, która stała się zna­mienna dla postawy naukowców w XIX wieku, czu­jących się pewnie w obwałowaniach newtonowskiego 1 paradygmatu.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)