POWTÓRZENIE EKSPERYMENTU

Pozo­stawił Henry Cavendishowi powtórzenie eksperymen­tu i wyjaśnienie powstawania wody w terminologii teorii flogistonu, to jest jako preegzystencję wody w gazach. Trzeba było dopiero Lavoisiera, nieskrępo­wanego ani przekonaniami, ani słownictwem flogistonistów, by konkretnie stwierdzić pierwiastkowość tle­nu i wodoru (właśnie przez niego nazwanych), nato­miast złożoność wody. Priestley, pastor dysydencki, bynajmniej nie rozmiłowany w doktrynerstwie i wspaniały, obiektywny eksperymentator — pozostał zdumiewająco nieustępliwy. Kiedy motłoch w Bir­mingham w Anglii spalił mu dom w odwet za dzia­łalność antybrytyjską (sympatię dla rewolucji ame­rykańskiej i francuskiej) i Priestley osiedlił się w hrabstwie Northumberland w Pensylwanii (USA), na­pisał tam jeszcze dzieło (1800): Doctrine oj the Phlogiston Established and the Composition oj Water Rejuted („Doktryny flogistonu ustanowienie i obalenie tezy o złożoności wody”).

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)