POZA REJESTREM WIEDZY

Wskazywano już, że „nauka jest dowodem bez pewności, wiara zaś pewnością bez do­wodu”. (Teologom przysługuje ewentualnie argu­ment, że objawienie jest dowodem, lecz nawet tak na­bożny anglikanin jak Faraday nie potrafił zmierzyć objawienia, podobnie jak sir William Crookes lub Sir 01iver Lodge, materialiści, nie mogli w swych pracowniach udowodnić spirytyzmu, który wyznawali i który starali się objaśniać określeniami, jakie by dziś pasowały ewentualnie do pozazmysłowej percep­cji lub parapsychologii.)Poza rejestrem wiedzy, który przedstawia rozmaite fakty naukowe, znajdują się zespołowe przekonania, nazywane przez nas „szkołami naukowymi”. Szkoły te reprezentują stanowiska czynnych naukowców wo­bec danych będących wspólną własnością.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)