PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Nie trzeba już dziś nikogo przekonywać o tym, że komputer może spełniać zadania zarówno maszy­ny informacyjno-instrukcyjnej, egzaminatora, jak i urządzenia treningowe­go do praktycznej nauki zawodu. Wprawdzie nadal istnieją specjalistycz­ne urządzenia, służące realizacji wspomnianych zadań, jednak komputer, poprzez programową możność realizacji wszystkich wymienionych zakre­sów a także szeregu innych (np. komponowanie muzyki, rozrywka), sprawią że klasyfikacja M. Godlewskiego, utraciła swą wartość .Ponadto, pomimo trafnego dostrzegania cech różnicujących środki tech­niczne od pozostałych, niejednoznaczny pozostaje sens terminu.Wł. P. Za­czyński do środków wzrokowo-sluchowych zalicza filmy udźwiękowio­ne, dźwiękowe i programy telewizyjne wraz z takimi urządzeniami jak. dźwiękowy projektor filmowy, odbiornik telewizyjny czy magnetyczny zapis dźwięku.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)