PRAWDZIWOŚĆ WNIOSKU

Prawdziwość wniosku nie budzi zastrzeżeń, jeśli uwzględnić fakt, że dotyczy on zrodzonego w XVI w. systemu klasowo- lekcyjnego, charakteryzującego się podziałem materiału programowego na jednostki treściowe 45~minutowych lekcji oraz doborem uczniów do grup klasowych, zgodnie z kryterium wieku metrykalnego, poziomu doświad­czeń i rozwoju umysłowego oraz osiągnięć w nauce. System ten podda­wany był w przeszłości i obecnie ostrej krytyce. Nie wdając się w dys­kusję między zwolennikami istniejącego w Polsce systemu i sympatykami deskolaryzacji, dodajmy jedynie, że jednym z istotnych argumentów przemawiających za utrzymaniem systemu klasowo-lekcyjnego są sto­sunkowo niskie koszty ekonomiczne przy znacznej wydajności.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)