PROBLEM GRAWITACJI

Ponieważ problem grawitacji dotyczy masy ciał, Einstein zajął się nią oraz faktem, że masa występuje w mechanice klasycznej w dwojakim znaczeniu. Mia­nowicie w ujęciu klasycznym masa jest wielkością, którą otrzymujemy dzieląc siłę wywieraną na ciało przez nadawane mu przez siłę przyspieszenie. Wiel­kość tę nazywa się masą bezwładną ciała. Lecz określenie masa odnosi się też w mechanice klasycz­nej do wielkości zwanej masą grawitacyjną ciała, która występuje we wzorze na siłę przyciągania gra­witacyjnego między dwoma ciałami. Eksperymenty wykazują, że masa bezwładna i masa grawitacyjna są w wyrażeniu liczbowym identyczne, aczkolwiek nie ma fizycznego związku między obu tymi wielkościa­mi. Einstein był przekonany, że nie chodzi tu o koin­cydencję z przypadku terminologicznego i że jest coś, co „sprawia równoważność”.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)