PROSTA POSTAĆ WYRAŻENIA

Wyrażenie dla wody przybrało taką oto prostą postać: H20 dwa atomy wodoru na jeden tlenu. Dziewiętnasty’ wiek wystartował do lotu, Mendelejew miał z kolei ułożyć swój układ okresowy pierwiastków, który w tak przejrzysty sposób klasyfikował atomy i ich pokre­wieństwa. Była to rewolucja powolna i stosunkowo pokojowa, chociaż przy wymianie żadnego z para­dygmatów nie obeszło się bez jakiegoś krzykliwego sprzeciwu starej gwardii, w tym przypadku — Claude Louis Bertholleta (1748—1822), francuskiego che­mika. Jak miał potem powiedzieć Max Planck o przy­jęciu jego teorii kwantów: „Nowa prawda naukowa odnosi triumf nie tak, że przekonuje oponentów i otwiera im oczy, lecz raczej dzięki temu, że opo­nenci na koniec wymierają, wyrasta zaś nowe poko- lenie, już z nią oswojone.”

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)