PRZEDSTAWIONY PRZYKŁAD

Wszystkie dane dotyczące dziejów tej polemiki, składu jej uczestników, spisu użytych argumentów, po odpowiednim zaprogramowaniu maszyna jest w stanie przedstawić w sposób oczywisty i prosty. Nie dokona ona jednak krytycznej analizy tej polemiki, niezbędnej w procesie nauczania, nie dokona również wyboru wartości z punktu widzenia słuszności lub niesłuszności przedstawionych racji, wreszcie – nie uświadomi uczniowi możliwości zajęcia zupełnie odmiennego stanowiska niż prezentowane przez uczestników sporu.Powyższy przykład wskazuje na ograniczenia komputera w procesie kształtowania twórczej osobowości ucznia. W tym przypadku – na nie­możność zastępowania maszyną nauczyciela, jako osobowości wskazują­cej drogi przeżywania i rozumienia odmiennego w a r – t ościowania zjawisk kulturowych.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)