PRZEMYŚLANE WYKORZYSTANIE

Polisensoryczność sprzętu komputerowego, wszechstronność w zakre­sie zapisu, przetwarzania i przesyłania informacji oraz interakcyjność kom­putera, pozwala nauczycielowi nie tylko respektować zasady nauczania (to że komputer „nie przeszkadza” w stosowaniu zasad dydaktycznych nie uzasadnia jeszcze konieczności posługiwania się nim). Przemyślane wy­korzystanie komputera w procesie nauczania-uczenia się stwarza nauczy­cielowi, przestrzegającemu zasad dydaktycznych, realną szansę wprowa­dzenia jakościowych zmian w realizacji ogólnych celów kształcenia.(Komputer okazuje się przydatnym narzędziem zwłaszcza w świetle na­stępujących zasad.  Poglądowości – przez umożliwianie unikania werbalizmu, modelowanie zjawisk i symulowanie procesów, zdatność do tworze­nia i prezentacji rysunków, obrazów, sekwencji filmowych, a nawet komponowania, rejestracji i odtwarzania muzyki itp.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)