PRZEWRÓT KOPERNIKOWSKI

Wybuch w Alamogordo mieścił się może w ramach paradygmatu, oznaczał jednak, że kasiarzom udało się sforsować nuklearny zamek, nim ślusarze dowiedzieli się, jak on funkcjonuje. Zasób wiedzy, jaką dyspono­wali, wystarczał do uzyskania efektów, ale wgląd w strukturę jądra atomowego mieli bardzo ograniczony; będzie o tym mowa, gdy zajmiemy się cząstkami ele­mentarnymi.Tradycję obarczyło tyle sprzeczności, że po prostu nie mogła już zdać sprawy z obserwowanych zjawisk.Przewrót kopernikowski był bardzo wyraźnie rewo- lucją naukową, gdyż wynikł z kryzysu, z technicznego załamania się systemu ptolemejskiego. Rewolucja ta zepchnęła świat ziemski z centralnej pozycji we wszechświecie i ustanowiła Słońce w centrum syste­mu planetarnego.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)