PRZYBLIŻONE REZULTATY

Rezultaty te traktuje się jako przybliżone, z błędem plus minus paruset lat, ponieważ datowa­nie węglem promieniotwórczym jest stosunkowo nie­precyzyjne. I tak jednak jest ono znacznie dokładniej­sze niż oceny polegające na zróżnicowaniu epok w opisowej archeologii przymiotnikowej („paleolitycz­ny”, „neolityczny”).Datowanie węglem promieniotwórczym nadaje się świetnie jako metoda oceny wieku w późniejszym okresie geologicznego czasu (w nowszym kenozoiku); można w ten sposób prześledzić wpisane w skały dzieje współczesnego człowieka i oznaczyć wiek jego szczątków. Datując poza 50 000 lat wstecz geologowie paleontologowie, którzy zajmują się starszymi szczą­tkami kopalnymi roślin i zwierząt znajdowanymi w warstwach skalnych, używają tak zwanego zegara ra­dioaktywnego.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)