PRZYDATNOŚĆ KOMPUTERA

Ocena przydatności komputera, jako środka dydaktycznego, zapewnia­jącego zewnętrzną możność działania nauczyciela i ucznia, wymaga od­powiedzi na pytanie – czy komputer przekształca istniejące formy organi­zacyjne nauczania i w jakim stopniu oraz czy zwiększa ich dydaktyczną skuteczność lub czyni realnym wprowadzenie form nowych?Wybór formy organizacyjnej nauczania, zależny jest od treści i metody nauczania. Wł. P. Zaczyński zwraca nadto uwagę,3? że forma musi być zgodna z użytymi do niej środkami. Zgodność ta, wraz z metodycznym i   organizacyjnym bogactwem procesu dydaktycznego oraz elastycznością struktur lekcyjnych stanowi warunek powodzenia pracy dydaktyczno-wy­chowawczej szkoły.

 

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)