PRZYJĘTY SPOSÓB

Przyjęty sposób klasyfikacji i zastosowane kryterium podziału zależne jest od celu dokonania zabiegu. Stąd też uprawnione wydają się różne podejścia do kwestii hierarchizacji reguł dydaktycznych. Dla naszych po­trzeb zasadne wydaje się określenie płaszczyzn, w ramach których nauczy­ciel poszukiwać może praktycznie użytecznych reguł dydaktycznych. Wskażmy na dwie z nich. Zwróćmy przy tym uwagę, że wyróżnione płasz­czyzny stanowią równocześnie typowe zakresy zastosowań edukacyjnych komputerów.Pierwsza sfera – zapewnienie zewnętrznej i wewnętrznej możności działania – wiąże się ze stworzeniem odpowiednich warunków pracy. Zda­niem T. Kotarbińskiego, zewnętrzna możność zachodzi „gdy nic poza obrębem samego sprawcy nie udaremnia urzeczywistnienia jego zamia­ru”.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)