PRZYPADKI POŚREDNIE

Za chemiczne uznawali też chemicy rozmaite przy­padki pośrednie. Do tej kategorii należało rozpusz­czenie soli w wodzie czy też mieszanie tlenu z azotem tak, by powstało powietrze. Dalton założył, że w ogra­niczonej dziedzinie reakcji, które uznawał za che­miczne, atomy mogą się łączyć tylko jeden z jed­nym lub w kilku innych prostych proporcjach całko­witych. Dlatego też zaczął oznaczać wielkości i cię­żary tych drobin. Czystej reakcji chemicznej nie sta­nowiła na mocy definicji żadna reakcja, przy której proporcja składników nie była stała. Doświadczonym chemikom, początkowo traktującym podejrzliwie no­wy daltonowski system filozofii chemii, oferował on uproszczenie rozumowań i zapisów.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)