PRZYPUSZCZALNE ROZWIĄZANIE PROBLEMU BADAWCZEGO

Z drugiej strony – dzięki programowi komputerowemu, innym użyt­kownikom sieci teleinformatycznej, bankom danych wreszcie – badacz może uzyskać niezbędne informacje, pomocne w postawieniu hipotezy roboczej,czyli sformułowaniu przypuszczalnego rozwiązania problemu badawczego. Rzecz w tym, że hipoteza robocza, jeśli ma tworzyć zarys nowego prawa, to ze swej istoty powinna być nowatorska. Nowoczesno­ści hipotezy sprzyja wymiana informacji pomiędzy zainteresowanymi bada­czami.Podobna przyczyna tkwi w założeniu, że komputer wspomaga badacza w tzw. weryfikacji wewnętrznej hipotezy roboczej, tj. w trakcie porówny­wania przypuszczalnego, proponowanego rozwiązania, ze stanem wiedzy dostępnej na dany temat. Do owej wiedzy zgromadzonej w bankach infor­macji lub posiadanej przez osoby, mieszkające w oddalonych rejonach świata – ułatwia dostęp komputer włączony w sieć teleinformatyczną.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)