PRZYSPOSOBIENIE UCZNIÓW

Wymaga to przysposobienia uczniów do kry­tycznego korzystania z informacji dostępnych w sieciach oraz budowania „szczególnej odporności na wszelką manipulację, indoktrynację, naduży­cie etyki przekazu.” Edukacja jest nieuchronnie związana ze stosunkami władzy, na co wska­zywał zasadnie B. Bernstein.* Jego zdaniem „instytucje oświatowe są […] we współczesnych społeczeństwach najdonioślejszą płaszczyzną dystrybucji kodów rozwiniętych, a zatem i kształtowania przyszłych twórców kultu­ry oraz kontrolerów procesu jej odtwarzania.”Jeśli B. Bernstein miał ra­cję, a nic nie wskazuje na to by się mylił, to należy uznać również logicz­ną konsekwencję jego myśli, że: „kontrola nad tym procesem określa z jednej strony dostęp do najważniejszych z punktu widzenia władzy form dyskursu (czyli dziedzin znaczeń wraz z regułami ich tworzenia i komuni­kowania), z drugiej zaś strony oznacza możliwość – dzięki rekon- tekstualizacji znaczeń – panowania nad zakresem i sposobami interpretacji tekstów przekazywanych tym, którzy dostęp do określonych form dyskur­su uzyskali.”

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)