PRZYSTĘPNOŚĆ

  1. Przystępności – przez uwzględnianie w programach kom­puterowych różnic indywidualnych oraz stopniowania trudności, a także upowszechnienie w programach systemu naprowadzających wskazówek wraz z graficzną demonstracją czynności, dostępnych z poziomu napotkanych trudności – tzw. funkcji „help”.Świadomego   i aktywnego udziału uczniów poprzez polisensoryczne oddziaływanie na sferę poznawczą i emo­cjonalną, interakcyjność narzędzia, jego wielostronną użyteczność.Trwałości – z jednej strony – poprzez wykorzystanie pro­gramów komputerowych typu ćwiczeniowego (drill, practice). Przykładem niech służy seria programów pn. Super Memo, prezentujących wiadomości, nadzorujących proces ich zapamię­tywania i wyznaczających optymalne momenty powtórek.
Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)