PUNKT ODNIESIENIA

Nie uważa się już atomów za cząstki elementarne, elementarność jest zatem punktem odniesienia zrelatywizowanym w czasie. Anaksagoras obserwował procesy rozkładu tylko w ograniczonym zakresie i wywnioskował, że istnieje nieskończony zbiór substancji ostatecznych i że ele­mentarne są cząstki, które dziś byśmy ewentualnie nazwali molekułami. Znacznie później, kiedy nauczo­no się, w jaki sposób można rozrowsć. wiązania ze­spalające pojedynczą molekułę, elementarnymi cząst­kami wydały się atomy. Atomy z kolei zostały obna­żone i zmuszone do oddawania swych elektronów i jąder. Przy jeszcze wyższych nakładach energii moż­na^ rozbić jądra na cząstki dziś podstawowe — o ile zaś „podstawowe”, tym będziemy musieli się zaiąć później.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)