RACJONALNE WPROWADZENIE KOMPUTERA

Racjonalne wprowadzenie komputera do procesu nauczania-uczenia się, musi być poprzedzone analizą wszystkich składników rzeczywistości dy­daktycznej. Dopiero ona pozwoli określić edukacyjną przydatność kom- [ putera i dokonać dalszej, bardziej precyzyjnej systematyzacji, respektują­cej cechy szczególne nowego środka dydaktycznego, f   Udział poszczególnych środków w stymulowaniu procesu kształcenia nie polega w żadnym przypadku jedynie   na ich obecności w sali dydaktycznej. O wynikach nauczania decyduje   nie środek, lecz człowiek stosujący go w procesie dydaktycznym, tj. nauczyciel, świadomy wartości (wad i zalet) środka i kryteriów metodycznych jego użycia oraz uczeń zen ko­rzystający w procesie kształcenia czy samokształcenia.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)