REALIZACJA PROCESU

„Teaching by network”, czyli nauczanie za pomocą sieci komputerowych, oraz „edukacja telematyczna”, które jest pojęciem szerszym od terminu „teleteaching” (spojrzenie zarówno od strony ucznia, jak i nauczyciela, bibliotekarza oraz zarządu szkoły, a nie tylko nauczyciela) i obejmuje szeroką problematykę realiza­cji procesu dydaktycznego przy użyciu nowoczesnych środków telekomu­nikacyjnych (sieci teleinformatycznych) w warunkach oddalenia od sie­bie uczniów i nauczycieli. Pojęcie – „edukacja telematyczna” jest bliskie „distance education”, swym sformułowaniem odwołuje się jednak bardziej do środków niż odległości.Realizacja procesu dydaktycznego na odległość przybierać może zróż­nicowane formy organizacyjne, zależne od stosowanych środków komunikowania się. Wśród nich kształcenie:korespondencyjne;  radiowe i telewizyjne (także interakcyjne RTV);  komputerowe i z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)