RÓWNOWAŻNOŚĆ ENERGII I MASY

Równanie to wyraża równoważność energii i masy. Powiada ono, iż energia równa się masie mno­żonej przez kwadrat prędkości światła. Wynika z nie­go, że ciało w ruchu, obojętne czy jest to jedna cząst­ka, czy też suma wielu, przybiera na masie (ilcści ma­terii)  proporcjonalnie do wzrostu swej prędkości. Odwrotnie, wyzwalana energia — jak to pokazuje kataklizm wybuchu atomowego — jest proporcjonal­na do ubytku masy. W przypadku bomby atomowej, działającej za sprawą rozszczepienia jądra atomu, su­ma mas produktów rozpadu jest mniejsza niż masa pierwotnego atomu. Całkowity rozpad funta uranu dałby około 2,5 miliona razy więcej energii niż daje spalenie funta węgla.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)