ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI

Zapewne tu tkwi źródło problemów z anonimowymi nadawca­mi treści niepożądanych (programów pornograficznych i in.)- To przecież uświadomienie owych zagrożeń – było jedną z istotnych przyczyn wprowa­dzenia przez twórców sieci telekomunikacyjnych, łączących ośrodki aka­demickie na świecie – zakazu wykorzystywania sieci do wymiany infor­macji politycznych, komercyjnych, tajnych i religijnych.Ze zjawiskiem globalizacji rozprzestrzeniania informacji związana jest zatem nie tylko dostrzegana powszechnie kwestia jej nadmiaru, powodu­jącego powstawanie tzw. „szumu informacyjnego”. Jak zauważa B. Gołę­biowski,owa „globalizacja” wiąże się również z możnością: „sterowania świadomością, manipulacji poglądami, przekonaniami, prowadzenia indok­trynacji środkami „nibydemokratycznymi” drogą agresji informatycznej i „gwałtu symbolicznego”.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)