ROZUMOWANIE CHEMIKÓW

Ze względu na odebrane wykształcenie i stosowane po- dejście traktował on mieszanie się gazów czy też łączenie pierwiastków — na przykład w wodę — jako proces fizyczny. Sądził, że potrafi wyjaśnić obser­wowaną jednolitość rozkładów oznaczając względne ; wielkości i ciężary rozmaitych drobin atomowych w eksperymentalnych mieszaninach. Rozumowanie che­mików było skrępowane rozróżnieniem, jakie prze­prowadzali oni między tym, co chemiczne, i tym, co mechaniczne. Jeśli przy zmieszaniu składników wy­dzielało się ciepło, energia, światło bądź też piana itp. to uważano, iż odbyła się reakcja chemiczna; jeśli natomiast drobiny pozostawały rozróżnialne wzroko­wo łub dawały się rozdzielić sposobami mechanicz­nymi, to była to zwykła mieszanina mechaniczna.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)