SAMODZIELNE KONSTRUOWANIE

Pomimo, iż trudno spodziewać się od nauczyciela samodzielnego kon­struowania programów animacyjnych, symulacyjnych, czy testujących wiedzę uczniów (tworzą je zazwyczaj wyspecjalizowane zespoły progra­mistów), to jednak nie budzą już zdziwienia powstające licznie i udostęp­niane drogą osobowej wymiany, lub za pomocą tzw. systemu Shareware — proste, acz użyteczne, edukacyjne programy autorskie. Ponadto, coraz powszechniej wykorzystywane są przez nauczycieli programy edytorskie  MS Word, Word Perfect (wymieniając jedynie najpopularniejsze) i gra­ficzne (zwłaszcza CorelDraw).Wszelkie czynności przygotowawcze i projektujące podejmowane są przez nauczyciela świadomie, dla efektywnej realizacji procesu dydaktycz­nego. Niezależnie od przyjętej strategii kształcenia, tj. asocjacyjnej, pro­blemowej, eksponującej czy operacyjnej, komputer może okazać się urzą­dzeniem pomocnym.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)