SAMODZIELNY UKŁAD ODNIESIENIA

Nadal jeszcze naucza się jej w ten sposób i ciągle też stanowi ona samodzielny układ odniesienia, w którym można zrozumieć i zwe­ryfikować jej pojęcia, zasady i prawa. Prace ekspe­rymentalne nad mechanicznym równoważnikiem cie­pła przeprowadzone w początkach XIX wieku dały asumpt do teoretycznych poszukiwań zmierzających do wykrycia głębszych więzi między zjawiskami cie­plnymi i mechanicznymi. Maxwell i Boltzmann zdo­łali w sposób zadowalający wyprowadzić prawo Boyle a-Charles’a z założeń, które umieli sformuło­wać w podstawowych terminach mechaniki. Boltz­mann zdołał zinterpretować zasadę entropii jako wy­raz prawidłowości statystycznej, która charakteryzuje zbiorczo mechaniczne zachowanie cząsteczek.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)