SELEKCJONOWANIE FAKTÓW

Fakty prze­znaczone do opracowania są selekcjonowane, proces zaś opracowań jest dziś coraz bardziej zinstytucjona­lizowany, ponieważ rośnie stale liczba dziedzin i pod- dziedzin nauki, wyodrębnionych definicyjnie bądź też na mocy praktyki milczącej czy deklarowanej. Każ­da z nich posiada własne stowarzyszenia, ezoteryczne seminaria, czasopisma, terminologię oraz liturgię za­wodową, czyli nie podlegający wątpliwościom zbiór formułek. Czasami zbierają się w swych patronimicznych grupach — na przykład z okazji międzynarodo­wego kongresu astronomii, biologii, botaniki, zoologii itd. — tak jak rozproszeni członkowie rodziny powra­cają do macierzystego domu na Boże Narodzenie. I wówczas bywa, że ci wynalazcy języków nie umieją do siebie mówić i każdy ciąży ku grupie dyskutantów z własnej poddziedziny.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)